Gepresenteerd in de Zeepkist van 15 juni 2021

4 veelgestelde vragen
…en natuurlijk antwoorden

  1. Hoe komt de straat eruit te zien?
  2. Wanneer zijn de straten klaar?
  3. Hoe zit het nou met dat water?
  4. Hoe zit het met straatverlichting?

1. Hoe komt de straat er uit te zien?

Het korte antwoord
– Dat weten we nu nog niet
– Dat bepalen (en betalen!) we uiteindelijk samen
– Werkgroep Straat & Licht organiseert een peiling
– Er kan nog veel, maar niet alles

– Stratenplan ligt vast
– Minimale en maximale breedte
– Financiële kaders
– Minimale eisen

Een paar uitgangspunten
– We richten in op lage snelheden
– We zorgen dat het mooi wordt, duurzaam en waardevast is
– De weg wordt op de huidige bouwweg gebouwd…
– …en komt maximaal 10-20 cm hoger dan nu
– Er komen geen goten en putten

Het procesmatige antwoord
De Werkgroep Straat & Licht:
– is voorlopig nog aan het onderzoeken
– vraagt Lievingervelders naar ideeën en wensen (na de zomer)
– werkt daarna enkele concrete varianten uit
– biedt deze aan BLV-bestuur aan

Het BLV-bestuur:
– stelt kaders (bv budget)
– besluit wat voorgelegd wordt aan de leden

2. Wanneer zijn de straten klaar?

Samenvatting: dat duurt nog wel even
– Pas afwerken als er (bijna) geen bouwverkeer meer overheen hoeft…
– …ook niet naar kavels verder naar achteren
– Anders VEEL hogere kosten (voor reparaties)
– We zijn dus afhankelijk van gemeente en (toekomstige) bouwers
– Als het lukt, kunnen we in fases aanleggen
– Reality check: minstens enkele jaren

3. Hoe zit het nou met dat water?

De spelregels
– Lievingerveld is een stroomdal en een natuurgebied: water moet hier zo lang mogelijk blijven (maar niet op de weg)
– De weg is onderdeel van je kavel, en regenwater van je kavel verwerk je zelf
– Verplichting komt van waterschap, provincie en gemeente, onderdeel omgevingsvergunning
– De weg krijgt geen goten of putten, maar watert af op de kavels
– Kavel ophogen mag (soms), afwateren naar de weg (of de buren) mag niet
– Plassen op de weg = meer slijtage = hogere kosten voor ons allen

Opbouw van de weg

Ja maar…hoe dan?
– Een sloot of een geul kan genoeg zijn
– Je mag vertraagd afvoeren naar een gemeente-sloot
– De watertool biedt hulp
– Regel het samen met je buren

4. Hoe zit het met straatverlichting?

Lievingerveld: nog veel uit te zoeken
– Kleuren uitgangspunt: warmer/roder = rustiger voor mens en dier
– Afstand uitgangspunt: bij toegangen, kruisingen en hoeken
– Intensiteit uitgangspunt: minimaal licht voor balans rust en veiligheid
– Techniek dimmers, kabels of panelen
– Timing uitgangspunt: tegelijk of na de wegen
– Inspraak we peilen wat Lievingerveld wil

Lieving: de gemeente legt verlichting aan
– Let op opdracht voor aanleg is al gegeven, kan snel starten (aug-sept)
– Kleuren waarschijnlijk warmwit, we proberen nog wat warmer
– Afstand uitgangspunt: bij toegangswegen plus overbruggen lange deel
– Intensiteit uitgangspunt: dimt na middernacht
– Inspraak hebben we maar weinig gehad

Hoe nu verder
– Binnenkort werkbezoek en/of verkenningsfietstocht (fietstocht is reeds geweest, binnenkort verslag hiervan)
– Na de zomer peiling LV’ers
– Hopelijk snel duidelijkheid vervolg kavelverkoop
– Alle tijd om er iets moois van te maken!
– Ideeën, vragen? Gebruik het contactformulier op onze pagina: Straat & Licht