Enquête februari 2022

Begin februari hebben wij een enquête gehouden. Het heeft even geduurd, maar wij wilden graag deze resultaten met jullie delen samen met de stand van zaken tot nu toe. Daarnaast willen wij jullie graag inzicht geven waar wij op dit moment mee bezig zijn en een aantal veel gestelde vragen beantwoorden.

Van 1 tot 15 februari hebben wij een enquête gehouden waarbij je kon kiezen uit 4 verschillende wegontwerpen. Wij hebben jullie gevraagd de wegontwerpen in de volgorde van jullie voorkeur te zetten. Het ging bij de wegontwerpen niet om de kleur, type steen of legwijze. Het ging alleen om het type materiaal en de mogelijke combinaties. Je kon kiezen uit de volgende 4 wegontwerpen:

De resultaten uit de peiling zie je hiernaast. Ontwerp C kreeg uiteindelijk de meeste stemmen, gevolgd door ontwerp B. Uit de opmerkingen konden we opmaken dat velen ontwerp D zeer interessant vonden, maar een ‘fietsstrook’ in het midden van de weg toch wel wat spannend vonden en daarmee een voor een ander ontwerp kozen.

Ons uitgangspunt zal dus ontwerp C worden, maar daarbij nemen we de opmerkingen ook mee. Zo is bijvoorbeeld geopperd om de gladde stroken aan de zijkanten te doen. Echter is dit precies het te verwachten bandenspoor van een auto, bus of vrachtwagen. Het snelheidsremmen effect gaat hiermee wellicht verloren. Ook is een ‘auto te gast’ straat een aantal keren voorgesteld. En zo kregen wij nog veel meer interessante feedback.

Wij gaan dit samen met experts bespreken en zoeken naar de beste oplossing. Hierover verderop meer.

Tevens nemen wij natuurlijk de resultaten mee uit onze peiling van september 2021. Daaruit kwam naar voren dat men de volgende zaken belangrijk vindt:

  • De weg heeft een zekere vorm van verharding.
  • Er wordt langzaam gereden.
  • Veiligheid is belangrijk.
  • Minimaal, maar voldoende verlicht.
  • De weg moet plek bieden voor iedereen.

De volgende fase

Met de resultaten van de peiling en de enquête hebben wij een goed beeld wat jullie graag willen. Wij gaan dit nu proberen te concretiseren. Wij hadden ondertussen al contacten gelegd met diverse bedrijven en experts en hiermee gaan wij de komende tijd in gesprek. Denk hierbij aan stenen bedrijven, verlichting bedrijven, verkeersdeskundigen en andere experts. Ondertussen houden wij ook nauw contact met de Beheersvereniging over zaken als de bouwweg, wanneer huizen gereed zijn i.v.m. bouwverkeer, het thema water en financiën.

Het uiteindelijke doel is dat wij een 2 of 3 tal definitieve ontwerpen voorleggen aan de leden, waar in een ALV over gestemd kan worden. Wellicht dat hiertussen nog een enquête nodig is en wij denken erover na om een informatieavond te organiseren zodra wij het één en ander concreet hebben. Een tijdspad is erg lastig aan te geven omdat we te maken hebben met een hoop variabelen en beschikbaarheid van externe partijen. Wij streven ernaar om dit najaar de ontwerpen klaar te hebben. Begin 2023 zou dan over de ontwerpen gestemd kunnen worden, waarna de opdracht dan kan worden uitbesteed. Maar nogmaals, alles onder voorbehoud!