Hoe ziet de Lievingervelder de inrichting van de weg en verlichting op Lievingerveld voor zich?

Voor deze vraag zijn 6 stellingen bedacht waarover nagedacht en gestemd kon worden. Daarnaast werd iedereen uitgenodigd om bij de stellingen uitleg en opmerkingen te plaatsen. Van de 6 stellingen hadden 4 betrekking op de straat en 2 op de verlichting. De stellingen kwamen in duo’s zoals bijvoorbeeld:

  • 1a. De wegen van Lievingerveld hebben een open en groen karakter
  • 1b. De wegen van Lievingerveld zijn strak en modern vormgeving

waarin 4 keuzemogelijkheden waren. Hoofdletter ‘A’ of ‘B’; helemaal eens met stelling a/b. Kleine ‘a’ of ‘b’; in meer of mindere mate eens met stelling a/b. Door verplichten tot keuze hoopten we op reacties die ons extra inzicht zouden geven in de standpunten van de Lievingervelders.

Aan de oproep om de stellingen te beantwoorden is volop gehoor gegeven. Maar liefst 91 mensen hebben de stellingen beantwoord en er zijn in totaal 163 commentaren binnengekomen. Dat zijn gemiddeld 27 commentaren per vraag. Waarvoor dank.

Als werkgroep hebben we de tijd genomen om goed naar de resultaten te kijken. Op basis van de stemmen zijn taartdiagrammen gemaakt die een eerste indruk gaven over hoe de Lievingervelders de inrichting van de straten voor zich zouden zien. Wat opviel was dat sommige stellingen behoorlijk eensgezind zijn beantwoord. Stelling 1 (68% op ‘A’), stelling 2 (62% op ‘A’), stelling 5 (57% op ‘A’), stelling 6 (65% op ‘B’), zie de grafieken. Twee stellingen die meer verdeelde resultaten opleverden waren stelling 3 en stelling 4.

Het analyseren van de resultaten houdt hier natuurlijk niet op. De commentaren hebben veel informatie opgeleverd over hoe de mensen Lievingerveld voor zich zien. Veel dezelfde standpunten kwamen terug, zelfs als er precies het tegenovergestelde gestemd werd. Een voorbeeld hiervan gaat over stelling 6, over of het ’s nachts ruim (A/a) of minimaal (b/B) verlicht zou moeten zijn. Zoals in het taartdiagram te zien is, heeft de meerderheid voor B gekozen (minimaal verlicht). Reacties voor ‘a’ (liever ruim verlicht) gaan ook over het dimmen van licht in de nacht, maar vooral over een veilig gevoel. Reacties voor B gaan vooral voor minimale verlichting, maar ook komt de kanttekening dat het veilig moet zijn voor. Voor andere vragen hebben we ook veel overeenkomsten gevonden. Uiteraard zijn er ook unieke commentaren geplaatst. De mogelijkheid tot reageren op de stellingen bleek erg waardevol.

Uit de commentaren bleek ook dat stelling 4 voor veel verwarring zorgde; van de 39 commentaren waren er 18 (47%) die aangegeven hebben dat de vraagstelling niet per se een goede was. Reacties waren bijvoorbeeld: ‘het één sluit het ander niet uit’ of ‘ik ben het met beide stellingen oneens, maar ik moest een keuze maken’. Hierdoor geeft de taartdiagram voor stelling 4 een vertekend beeld en is deze niet representatief voor de mening van de Lievingervelders. We hebben gekeken of er een manier was om toch een taartdiagram te presenteren, maar we konden alleen concludeerden dat er geen bewerking mogelijk is die de taartpunt representatief kan maken. Daardoor waren we genoodzaakt deze buiten beschouwing te laten. Uiteraard hebben de commentaren over stelling 4 ons wel wijzer gemaakt en nemen we deze zeker mee om de inrichting van de straten van Lievingerveld uit te werken.

We hebben uit alle ingediende reacties 5 punten gehaald die veelvuldig voorkwamen en die ons het volgende beeld geven van wat de meerderheid van de bewoners belangrijk vindt. 1: De weg heeft een zekere vorm van verharding. 2: Er wordt langzaam gereden. 3: Veiligheid is belangrijk. 4: Minimaal, maar voldoende verlicht. 5: De weg moet plek bieden voor iedereen.

Nogmaals dank voor de vele reacties op de stellingen. We gaan als werkgroep verder met de informatie om tot een breed gedragen inrichting te komen.