Enquete is gesloten. De resultaten maken wij binnenkort bekent op de website.

De afgelopen maanden hebben wij ons verdiept in de aanleg van een straat. Je zou zeggen wat klinkers erin en klaar, maar er komt veel meer bij kijken en wij kunnen er met zijn allen iets bijzonders van maken. Buiten een flink aanbod aan type stenen, legwijze, kleuren en functionaliteiten hebben we te maken met regels en richtlijnen. Ook heeft Lievingerveld zijn eigen uitdaging, er is maar een strook van 6 meter en deze mogen we niet in zijn geheel benutten.

Hoe zat het ook alweer?

In eerdere ALV’s en ook in onze zeepkist presentatie in juni van 2021 hebben we uitgelegd dat, ondanks dat de straat feitelijk 6 meter breed is (2x 3 meter van beide kavels), we maar 4,3 meter mogen/kunnen benutten. Boven de nuts strook is namelijk afgesproken met NONed (tegenwoordig Grond’g) dat we 1,2 meter vrij houden. Dit zodat zij bij calamiteiten makkelijk bij de leidingen kunnen komen. Aan de andere kant houden we 50cm vrij. Hiermee houden we dus 4,3 meter over voor het bestraten.

De 1,2 meter boven de nutsstrook is echter niet heilig. De opritten van de woningen moeten immers ook aangesloten worden op de weg over de nutsstrook. We mogen binnen die 1,2 meter van de nutsstrook komen, maar dan alleen hoogst noodzakelijk en liefst met ‘grote stenen’. Dit zodat bij eventueel onderhoud aan de kabels naast de weg verharding makkelijk plaatselijk verwijderd kan worden.

Hoe komen we tot een definitieve weg?

Kort antwoord: in stapjes. Voor de uiteindelijke straat moet er niet alleen nagedacht worden over de breedte, type verharding, legwijze, kleuren, snelheidsbeperkende maatregelen, maar ook de prijs die daarbij hoort. Omdat dit kan leiden tot een eindeloze set ontwerpen hebben we bedacht om het in stapjes te doen. Wij denken dat het voorleggen van een wegontwerp in delen beter is dan één mega enquête. Temeer omdat we dan een completer plaatje kunnen voorbereiden en presenteren. Er gaat tijd overheen om vanaf deze enquête tot een definitieve weg te komen. De aanleg van de weg verwachten wij daarom als commissie niet eerder dan begin 2023.

Tevens is de aanleg van de straat ook afhankelijk van het aantal huizen dat af is. Zolang er nog gebouwd wordt, zal er ook (meer dan normaal) zwaar verkeer over Lievingerveld rijden. Dit geeft een hoge belasting voor de nieuwe weg. Normaliter heeft een nieuwe weg de eerste jaren geen onderhoud nodig. Met veel zware belasting kan het zijn dat we sneller dan gebruikelijk de weg moeten herstellen, wat hogere kosten met zich meebrengt. Het is dus een balans tussen zoveel mogelijk huizen klaar en toch zo snel mogelijk een straat. De Beheersvereniging gaat kijken of ze kunnen inventariseren wanneer de nog te bouwen huizen gereed zijn.

De eerste stap, deze enquête

Wij hebben 4 ontwerpen van een stukje rechte weg gemaakt die aan alle voorwaarden en regels voldoen die aan een straat gesteld worden. Wij hebben variaties gemaakt uitgaande van 3 type materialen; een open steen (b.v. grasbeton steen), een klinker en een gladde laag (b.v. beton of ander materiaal). Halfverharding is niet geschikt voor een weg als Lievingerveld en asfalt heeft ook niet de voorkeur (dit omdat asfalt zich na openbreken slecht laat herstellen). We kijken nu nog niet naar een type steen, kleuren of legpatroon, maar eerst naar een globale materiaalgroep. Wij hopen dat uit deze 4 weg ontwerpen een voorkeur naar voren komt. Deze gaan we dan aan experts voorleggen om verder uit te breiden met bochten, kruispunten, snelheidsbeperkende maatregelen, enz. Tegelijk zullen we dan proberen tot een selectie aan materialen, kleuren en mogelijke legpatronen te komen welke we dan in een tweede ronde aan alle leden zullen voorleggen. Verlichting komt dan ook aan bod.

Het belangrijkste is natuurlijk een straat die past in en bij Lievingerveld! De resultaten en suggesties uit de eerste peiling vormen de leidraad tijdens het proces dat leidt tot de definitieve straat; verharding, snelheidsbeperkend / snelheidsremmend, veilig en een plek voor iedereen (multifunctioneel).

De 4 weg ontwerpen

Zoals gezegd hebben we maar 6 meter en daarvan mogen we niet alles benutten. Ons uitgangspunt (tevens ook CROW richtlijn) is dat een auto en een vrachtwagen elkaar moeten kunnen passeren. Dan heb je minimaal 4,5 meter verharding nodig.

De huidige ontwerpen zijn gemaakt op een breedte van 4,6 meter. We komen hiermee wel binnen de 1,2 meter van de nutsstrook. Indien de zijkanten, zoals in ontwerpen B, C en D, een ‘open steen’ (zoals een grasbetonsteen, zie de afbeeldingen beneden) zijn, voldoen we toch aan de wens van Grond’g voor een makkelijk te verwijderen steen. Daarnaast worden de nutsvoorzieningen beter beschermd en voorkomen we schade aan de berm.

De gekozen breedte laat 2-richting verkeer toe. Er zullen echter geen gescheiden weghelften komen. Eigenlijk net als op de Lieving (tussen Lievingerveld), rijd je met een voertuig gewoon in het midden tot je moet uitwijken voor andere weggebruikers zoals vrachtwagens, bussen, auto’s, fietsers of voetgangers. Dit heeft automatisch ook een snelheidsremmende werking, een multifunctioneel gebruik van de straat.

Ter referentie: het asfalt van de Lieving tussen Lievingerveld is momenteel 3,1 meter breed. Als de meeste bouw werkzaamheden klaar zijn legt de gemeente aan beide zijden grasbetonsteen ter bescherming van de berm waardoor de verharding breder zal worden.

Voorbeelden van de 3 typen verharding:

– Open steen / grasbetonblok:

Let erop dat er verscheidene ontwerpen mogelijk zijn. Elk ontwerp zal een ander effect op snelheid of geluid hebben.

Voordelen: Waterdoorlatend, snelheidsremmend, gemakkelijk te verwijderen voor werkzaamheden aan nuts

– Klinkers:

Bepaling van b.v. steensoort, legrichting, structuur en kleur zal in een later stadium volgen.

Voordeel: Onderhoud en reparatie is gemakkelijk

– Gladde laag:

Voordeel: Weinig reliëf en groot wegcomfort voor b.v. fietser.

Stemming

Hieronder zijn 4 wegontwerpen gepresenteerd. Voor de duidelijkheid, let bij de 3D ontwerpen niet op de kleur, type steen of legwijze. Het gaat in deze alleen om het type materiaal en de mogelijke combinaties. Klik op een afbeelding voor een vergroting. Je kunt deze 4 wegontwerpen ook downloaden in een PDF bestand.

Toelichting wegontwerpen:

Wegontwerp A: De meest eenvoudige vorm van een weg: volledig klinkers. Deze vorm oogt optisch breed en dus zijn hogere snelheden te verwachten. Al is dit weer af te remmen door het toevoegen van snelheidsbeperkende maatregelen zoals vernauwingen, drempels, etc.

Wegontwerp B: Een klinkerweg met aan beide zijden een open steen. Hiermee oogt de weg smaller en dat zal rustig rijden bevorderen. Bij passeren rijd je met een auto met 2 wielen op de open steen, wat door het reliëf rustig rijden zal bevorderen.

Wegontwerp C: Dit ontwerp is een variant op ontwerp B, alleen een bredere strook open steen. Hiermee oogt de weg nog smaller en dat zal de snelheid er nog meer uithalen.

Wegontwerp D: Bij dit ontwerp is er een gladde laag in het midden van de weg. Bedoeld voor fietsers, kinderwagens, skeelers/skaters, etc.. Met het gemengde gebruik van de straat zal stapvoets rijden nog vanzelfsprekender zijn.

Uitleg enquête:

Zet de ontwerpen op volgorde van voorkeur. 1 heeft jouw meeste voorkeur, 4 jouw minste. Daaronder jouw naam, e-mailadres en (toekomstig) huisnummer. Eventueel kun je nog een opmerking toevoegen.
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Eén stem per kavel!

De enquête sluit op dinsdag nacht 15 februari. Daarna zullen we zo spoedig mogelijk de resultaten presenteren via de website.

    1. (jouw favoriet)

    2.

    3.

    4. (jouw minste favoriet)