Stand van zaken op 4 september.

Als werkgroep zijn we richting de zomer in een zomerslaap gesukkeld, belangrijke veroorzaker daarvan was zeker niet de eigen voorbereidingen en bouwactiviteiten, die hielden ons klaar wakker. Het plan is nu onszelf als werkgroep weer wakker te schudden. Ergens half september willen we de neuzen weer bij elkaar steken en kijken of de neuzen nog dezelfde kant op wijzen.

De werkgroep Duurzaam is richting de zomer qua focus wel verschoven van duurzaamheid naar duurzaam. Zaten we eerst steeds op het spoor van bouwen op het Lievingerveld waarbij – mens, milieu en economie –  de aarde niet verder zou uitputten en dat deze zo ook op langere termijn leefbaar zou blijven. Nu zitten we meer in de richting van Lievingerveld als een woon- en leefomgeving die een lange toekomst heeft en daarbij bij voorkeur niet belastend is voor het milieu.

Dus van het milieubewust bouwen meer naar het (milieu-) bewust gezamenlijk en langdurig bewonen van het Lievingerveld. Zo zal de nadruk bij de werkgroep meer liggen op ondersteuning en of meedenken/meewerken waar dat gevraagd wordt en minder op bereiken van zelf geformuleerde  doelen. Zo is ook de werkgroep het dak geworden voor onderwerpen die betrekking hebben op de natuur en bewonen van Lievingerveld.

Van het eerste half jaar 2021 lopen of liggen er nog verschillende losse draden.  Het verloop en de afloop van het denken over het (of alternatieve kleine) warmtenetwerk. Het seizoen-vraagstuk in relatie tot eventuele opslag in de basaltaccu en of het aanvullen van zonne-energie via kleine windmolens in de winderige maanden. Verder zijn we aan het denken over het brede begrip water op het Lievingerveld. Met daarin onder andere het hemelwater verstandig en gezamenlijk reguleren en ook specifiek eigen opvang en hergebruik van eigen afvalwater verkennen.

Buren en toekomstige bewoners met gelijke interesses die willen aanhaken en of zaken samen met ons willen oppakken zijn van harte uitgenodigd contact met ons te zoeken.

Werkgroep bestaat nu Sven van Heuveln, Rudy Emmelkamp, Yvette Hengeveld en Jan P. Klapwijk

Werkgroep is bereiken via duurzaam@lievingerveld.nl of gebruik het contactformulier op onze pagina. Of door iemand van de werkgroep aan te schieten.