De werkgroep bestaat uit 10 Lievingervelders, wij hebben tot nu toe de volgende punten behandeld:

Tot nu toe

Zoals je kunt zien is er een vlekkenplan gemaakt, deze is gepresenteerd in de ALV, waarna er een kavelpaspoort van gemaakt is.

Het kavelpaspoort is via de beheersvereniging naar de gemeente gegaan ter goedkeuring. Wij wachten op hun zienswijze.

Hierna zie je de stappen die door de werkgroep genomen worden.

Planning