De gemeente heeft het bestuur van de Beheersvereniging uitgenodigd voor een overleg over de verdere ontwikkeling van Lievingerveld. Het gaat dan over het concretiseren van de visie voor het gebied, zoals die in 2018 door de gemeente is vastgesteld, o.a. in de notitie ‘Kader en spelregels Lievingerveld’ uit februari 2018. Deze notitie is te vinden op het forum. Het gesprek met de gemeente heeft op 26 oktober plaatsgevonden.

De gemeente heeft besloten om in afwachting van die concretisering de resterende kavels niet te verkopen. Op deze manier is er wat meer vrijheid bij het nadenken over de verdere invulling van het gebied, bij voorbeeld voor de aanleg van groenvoorzieningen, wandelroutes of andere voorzieningen die de kwaliteit van het gebied kunnen verhogen. De stand van zaken d.d. 27 september 2021 met betrekking tot de kaveluitgifte is te zien op een kaart die ook op het forum is te vinden.

Aan het bestuur is gevraagd met een voorstel te komen over hoe we de bewoners bij de verdere concretisering van de visie kunnen betrekken. Het bestuur is van mening dat deze visie door de leden samen moet worden ingevuld. Hiervoor zullen we in samenwerking met het Naoberschap kijken hoe dit aan te pakken en gezamenlijk te organiseren. Wordt vervolgd!!