Actuele problemen liggen veelal onder een vergrootglas, of het nu gaat om energie, stikstof, woningnood of waterproblemen. Deze thema´s zijn met elkaar verbonden, voor ons als werkgroep betekent dit het (ondersteunen in het) maken van keuzes die leiden tot het met plezier kunnen wonen en leven op het Lievingerveld, voor ons én volgende generaties.

Wij richten ons op de speerpunten Natuur, Energie en Water. Die onderwerpen pak je zowel individueel als met je Naobers op. Deze thema´s én de gezamenlijke aanpak zijn tevens terug te vinden in het lopende visie-traject. Waar het traject van de verenigingen gaat over hoe nu verder zoeken wij als werkgroep naar een verdieping en uitwerking die aansluit bij actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu. Uitkomsten hiervan kunnen leiden tot nieuwe ontwikkelingen of projecten op het Lievingerveld, maar ook tot verder onderbouwing van onze visie als bewoners naar buiten toe.

Tijdens de visiebijeenkomst hebben we als bewoners opnieuw met elkaar onderstreept dat de eerder gekozen uitgangspunten van kracht blijven. Als werkgroep Duurzaam en Natuur willen wij samen met bewoners vanuit het oorspronkelijke ´kader en spelregels´ werken aan concrete uitwerkingen van deze thema´s.

Ons idee is dit in gesprek te brengen tijdens een bijeenkomst ergens begin september. De eerste aanzet van de bespreekpunten doen we alvast bij deze nieuwsbrief. Wij hebben geprobeerd het wat concreter te maken en willen dit graag met inbreng van alle bewoners verder uitwerken. Verdere informatie volgt. Alvast reageren /aanmelden via email zal door ons worden gewaardeerd.

wg-duurzaam@lievingerveld.nl