Aan de bewoners van Lievingerveld

Namens het team buitendienst en mijn collega’s van groen, vraag ik aandacht voor het volgende.

Op Lievingerveld moeten de sloten nog worden opgeschoond. Het gaat dan om de sloten rondom het broekbosje, maar ook om de andere sloten waarvan het beheer nog bij de gemeente ligt.

De planning is om dit nog voor de bouwvak uit te voeren. Nu wordt er helaas hinder ondervonden van rommel etc. van aanwonenden. De werkzaamheden kunnen hierdoor nu niet worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen alleen onder droge omstandigheden worden uitgevoerd. Als aanwonenden geen haast maken met het vrijmaken van deze gronden, schuiven de werkzaamheden voor een onbepaalde periode op. Alle bewoners van Lievingerveld hebben zelf direct belang bij opgeschoonde sloten. Ook is geconstateerd dat bewoners buiten hun eigen kavel groen inplanten,  bouwmaterialen en grond opslaan etc. Hierdoor kan groenonderhoud niet worden uitgevoerd.

Dus vanuit de buitendienst het dringende verzoek dat de strook rondom het bosje helemaal vrij is van materiaal en bomen/struiken.

Het is niet de bedoeling dat gronden die in eigendom zijn van de gemeente zomaar in gebruik worden genomen.

[geplaatst op verzoek van de gebiedsregisseur]

Zie hieronder de geplande onderhoudswerkzaamheden van de gemeente.