Verwerken van de Informatie, Bezinnen op de volgende stap

Beide besturen (Beheersverenigimg en Naoberschap) zijn druk met het verwerken van alle informatie die is  verkregen uit de diverse  sessies.  Onze gebiedsregisseur bij de gemeente  (Roelof Engbers) en de Dorpsarchitect van Midde-Drenthe  (Alex Glazenborg) waren erg geïnteresseerd in de status van de visiebijeenkomsten.  Op hun verzoek hebben we een korte terugkoppeling gegeven. De daarbij gebruikte presentatie is hieronder bijgevoegd. Roelof en Alex waren onder de indruk van de sessies, het aantal bewoners dat heeft meegedaan en de informatie die daar naar boven is gekomen.

Beide besturen hebben hier  er een goed gevoel bij. De gemeente ziet duidelijk dat de Lievingervelders met deze materie bezig zijn, hiermee kan de gemeente onze mening niet eenvoudig negeren.

We bezinnen ons op wat een goede volgende stap is, en zijn bezig om de resultaten meer presenteerbaar te maken. Dat kost ons meer tijd dan we gedacht hadden.

De update aan de gemeente staat hier Tussentijdse Rapportage Gemeente