5 Maart 2022 hebben Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterleidingmaatschappij Midden Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Provincie Drenthe presentaties gehouden en vragen beantwoord omtrent het onderwerp water. Er was een behoorlijke opkomst, er is met belangstelling geluisterd en er zijn nuttige vragen gesteld.

De presentaties van WDOD, WMD en gemeente staan op het forum onder beheersvereniging Lievingerveld -> Nieuws en Discussie

Vragen omtrent regels rondom het watermanagement op je eigen kavel mogen altijd gesteld worden aan de bovengenoemde partijen!