Claim je plekje!

Beste Lievingervelders,

Het is een wonderlijk moment om hiermee aan te komen zetten. Een paar dagen geleden kwamen er foto’s langs van bloeiende sneeuwklokjes en inmiddels alles helemaal wit en koud. Maar de foto’s herinneren ons eraan dat straks, na de dooi de temperatuur omhoog is, de bodem verzadigd is van water, en weer richting de lente zullen gaan. Dan gaan we van deze witte periode weer over in een groene periode met allerlei nieuwe uitdagingen.

Over de voorbereiding op die groen periode en die nieuwe uitdagingen willen we het nu even hebben. Een paar maanden geleden, rond 1 december, heeft de Werkgroep Lievingerveld Duurzaam gevraagd of er belangstelling is voor een speciale editie van een cursus Natuur en Duurzaamheid. En omdat die belangstelling er was werden er stappen gezet.

De intentie was om begin januari duidelijkheid te geven. Echter we leven in tijden waarin veel dingen in een wat lager tempo lijken te zijn gekomen. Maar we kunnen wat aankondigen, eind deze week geven wij duidelijkheid over de cursus die wel door kan gaan. Een speciale cursus ‘Natuur en Duurzaamheid’ met en voor Lievingervelders. Gezamenlijk leren en werken aan een Duurzaam Naoberschap. Een professionele online-cursus volgen die qua inhoud ook met ons Lievingervelders in het achterhoofd is voorbereid. Om je te oriënteren op wat de basis zal zijn kan je deze link volgen https://www.ivn.nl/duurzaamheid/cursussen

De cursus zal bestaan uit 6 avonden wekelijks na elkaar op een donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur met als start 25 februari. Door de opzet is het ook ontdekken wat buren bezighoudt en met kansen om samen acties te ondernemen. Natuurlijk zijn er kosten mee gemoeid, daarover en ook over de inhoud vrijdag meer. Lees straks ook pagina 89 in het magazine Natuurlijk Lievingerveld

Maar let op! Claim tijdig je plekje!

Er is een grens aan het aantal deelnemers.
Dringende vragen en aanmeldingen kunnen naar wg-duurzaam@lievingerveld.nl.

Werkgroep Lievingerveld Duurzaam