Naast de Beheersvereniging Lievingerveld bestaat er ook Vereniging Naoberschap Lievingerveld. Naoberschap Lievingerveld (NLV) was de voorloper van en ontwikkel-orgaan tot de Beheersvereniging. Ook de werkgroepen Duurzaam en Natuur vallen onder NLV. Hoofddoel is om alle overige zaken buiten de 6 meter strook te bundelen, die mogelijk collectief interessant kunnen zijn. Denk aan gezamenlijke inkoop (bouw)materialen, kennisdeling op gebied van duurzaamheid en/of ontwikkelen van een gezamenlijk natuurplan.

Naoberschap Lievingerveld heeft daarnaast het doel om leuke activiteiten te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een buurtfeest en de vereniging heeft een kavel geregistreerd, die na aankoop het doel heeft ingericht te worden voor algemeen nut (recreatieve doelstelling).

Naoberschap Lievingerveld in het kort

  • Heeft als doel om alle overige zaken buiten de ‘6 meter strook’ te bundelen, die mogelijk collectief interessant kunnen zijn. 
  • Onder andere: gezamenlijke inkoop (bouw)materialen, kennisdeling op gebied van duurzaamheid en/of ontwikkelen van een gezamenlijk natuurplan. 
  • Heeft als doel om leuke activiteiten te ontwikkelen (buurtvereniging), denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een buurtfeest.
  • Beheert het gezamenlijke kavel voor recreatieve doeleinden.
  • Beheert en ondersteunt de activiteiten van thans werkgroepen Duurzaam (studie naar duurzaamheid mogelijkheden voor bewoners Lievingerveld) en Natuur (ontwikkelt een visie naar natuur(ontwikkeling) voor op Lievingerveld.
  • Kent een vrijwillig karakter qua deelname, maar wel met een contributie van € 30 per jaar. Aanmelden bij naoberschap@lievingerveld.nl

Bestuur

  • Eli Van Berkel – Voorzitter
  • Willem Mulder: Secretaris
  • Henk Willems: Penningmeester
  • Natasja van der Hout: Algemeen Adjunct