Stand van zaken

Sinds de ALV heeft de werkgroep niet stilgezeten. Tijdens overleggen zijn de taken verdeeld, zo wordt de komende periode de kavel uitgemeten, een beplantingsplan gemaakt, berekend hoeveel grond er verplaatst moet worden, hoeveel ton zand er moet komen, offerte voor het grondwerk en subsidies aangevraagd. Ik zal best nog wat werkzaamheden vergeten zijn … al met al zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de basis die gelegd moet worden. Zodra de basis (grondwerk) gereed is zullen wij een beroep gaan doen op de Lievingervelders, wij hebben namelijk handjes en gereedschap nodig voor de aanleg van drainage, bouwen en plaatsen van speeltoestellen, de aanplant van bomen, struiken enzovoorts. De leden van de werkgroep komen te zijner tijd bij u aan de deur met een lijst van werkzaamheden en data voor de uitvoering. Ben je hier fysiek niet toe in staat of heb je weinig tijd en wil je toch een steentje bijdragen, een kopje koffie of een pan soep is ook welkom. Je mag natuurlijk nu al doorgeven wat je wil of kan doen voor ’t Dorpsplein: dorpsplein@lievingerveld.nl of spreek een van de werkgroep leden aan.