Online cursus Natuur en Duurzaamheid

Speciale editie Bewoners Lievingerveld

Start 25 februari 2021
Claim je plekje!

Over de cursus

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en
de wisselwerking tussen mens en klimaat. Er worden onderwerpen besproken als de
ecologische voetafdruk, klimaatrechtvaardigheid en klimaatcommunicatie.

Cursus met impact

Naast informeren heeft deze cursus ook als doel mensen handvatten te bieden om zelf in actie
te komen. Daarom worden er in de cursus voorbeelden aangehaald die laten zien hoe je in actie
kunt komen. De cursisten brengen op een eigen manier het geleerde in de praktijk door het
opzetten van een persoonlijk actieplan. Aan het eind van de cursus hebben cursisten een stevige
dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om een positieve, duurzame impact te hebben op hun
omgeving. De cursisten passen hun actieplannen toe op het Lievingerveld.

Doelgroep

Om deel te nemen aan de cursus is geen voorkennis vereist. Het enige wat je nodig hebt is de
motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen. En je bent een (toekomstige)
bewoner op het Lievingerveld.

Cursusopbouw

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Deelnemers komen 6 keer online bij elkaar. Vanaf 25
februari wekelijks t/m 1 april en op iedere donderdagavond wordt een van de zes lesmodules
gegeven. Met uitleg van Zoom en inventarisatie ”Waar zou je mee aan de slag willen”, “Welk groen plan?”.

• Introductieles (25 februari)
• Drie theoretische klimaatlessen
Systeem Aarde Invloed van mens op klimaat Invloed van klimaat op mens
• Workshop storytelling (18 maart)
• Klimaatactieplan
• Afsluiting & evaluatie (1 april)

Cursustijden

De onlineklimaatcursus vindt altijd tussen 19 en 21 uur plaats. Het is de bedoeling dat alle
bijeenkomsten steeds iedereen aanwezig is! Cursisten kunnen tussen de bijeenkomsten door
contact met elkaar en met de docenten houden via het intranet van IVN (Ons IVN).

Cursusleiding

Cursusleidster: Alina Salomon. (Ondersteunt door twee tech-buddies). Klimaattrainer: Hanneke
van Andel Workshop Storytelling: Anne Mara Sillevis (op 18 maart)

Kosten

De Werkgroep Lievingerveld Duurzaam kan de cursus aanbieden voor de aantrekkelijke prijs van
€ 40 per deelnemer. De normale IVN-cursusprijs is € 75 en de gebruikelijke IVN-ledenprijs is €50.

Uiterste datum en maximum
Aanmelden kan tot en met 21 februari. Het maximumaantal deelnemers is 25 cursisten en de
volgorde van aanmelding is daarbij bepalend.

Aanmelden

Het volledig aanmelden vraagt om twee handelingen:

1. Het vooraf storten van €40,- cursusgeld per deelnemer naar rekening
NL45BUNQ2035100674 t.n.v. Werkgroep Lievingerveld Duurzaam;

2. Met een eigen e-mailadres als afzender een mail sturen naar
wg-duurzaam@lievingerveld.nl en daarin je naam en motivatie voor deze Lievingerveld-cursus
vertellen. Wat zou je graag willen leren/ontdekken tijdens in onlinecursus over klimaatverandering en
duurzaamheid?

Op het e-mailadres ontvangen de cursisten op 22 februari de link naar de eerste Zoom-sessie.

Natuurlijk samen, dus claim je plekje!