Beheersvereniging Lievingerveld2022-09-02T14:15:09+02:00

Beheersvereniging Lievingerveld

Als je ingeschreven bent bij de gemeente én een optieovereenkomst hebt ontvangen, ben je automatisch lid geworden van Beheersvereniging Lievingerveld. Deelname aan deze vereniging kent een verplicht karakter. Immers, om ook de collectieve zaken als infrastructuur en NUTS-voorzieningen goed te kunnen regelen en te borgen, is het noodzakelijk dit goed en gezamenlijk in te richten. De Beheersvereniging beheert, zoals in de kaders en spelregels van de gemeente is beschreven, de verplicht beschikbaar te stellen twee zijdes van 3 meter op jouw kavel. Deze zijdes vormen samen met de 3 meter van jouw buren een ‘strook’ van 6 meter breed, waar de NUTS-voorzieningen in en de wegen op worden aangelegd. Zodra een kavel in samenwerking met de gemeente is uitgezocht en bevestigd, ontvangen we graag een berichtje, zodat we jou/jullie kunnen verwelkomen als lid en je toegang kunnen geven tot ons forum.

Lid zijn

Als lid van de Beheersvereniging mag je meedenken over de ontwikkeling van Lievingerveld en meebeslissen tijdens stemmingen op onze algemene ledenvergadering (ALV). Met het doel van de Beheersvereniging in gedachten gaan deze ALV’s over alles wat binnen de 6 meter ‘strook’ wordt geregeld.

Tijdlijn

 • Maart-april 2022 visiebijeenkomsten

 • 14 maart 2022 ALV met wijziging bestuurssamenstelling

 • 5 maart 2022 informatiebijeenkomst water 

 • Januari 2022 aftrap en aankondiging visie2022

 • Eind 2021 groot onderhoud kavelwegen

 • Q1 2021 online ALV met wijziging bestuurssamenstelling

 • 15 oktober 2020: plaatsing straatnaam borden

 • 1 juni 2020: opening Lievingerveld

 • Q2 2020: oplevering NUTS-voorzieningen (elektra, water en data) door NUTS-partijen
 • 18 mei 2020: 3e inschrijfronde nieuwe kavels
 • 15 mei 2020: uitzetten 1e kavels door landmeter

 • April 2020: oplevering fase 1, aanleg wegenstelsel (bouwweg) en rioleringen
 • 7 april 2020: verlening 1e omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning

 • December 2019: einde 1e optieperiode / verlengen mogelijk

 • December 2019: start bouw aanleg wegenstelsel en rioleringen

 • 28 oktober 2019: 2e ALV Beheersvereniging
 • 1 juli 2019: 1e ALV Beheersvereniging, einde vrije reservering / begin optieperiode, begin sonderingen Koops t.b.v. infrastructuur
 • 15 juni 2019: buurtfeest

 • 4 juni 2019: ALV Naoberschap LV
 • 30 april 2019: overleg NONed (nuts)

 • 9 april 2019: indienen omgevingsvergunning

 • 17 april 2019: ‘bevriezen’ wegenstelsel

 • 4 april 2019: oprichting Beheersvereniging Lievingerveld

 • 1 april 2019: optieovereenkomst beschikbaar

 • 13 maart 2019: ledenvergadering; leden stemmen toe aankoop grond t.b.v. multifunctionele weiland

 • Maart 2019: 1e concept wegenstelsel, opstarten gesprekken notaris voor oprichting beheersvereniging, kavelpaspoort wordt vereenvoudigd

 • Februari 2019: 1e contact aannemer, verzoek ingediend garantstelling, intentieverklaring samenwerking met bureau Ruim Omgevingsontwikkeling

 • 15 januari 2019: ledenbijeenkomst; akkoord op reservering multifunctionele weide

De Beheersvereniging in het kort

 • Automatisch en verplicht lidmaatschap via de optieovereenkomst, dan wel koopovereenkomst.
 • Heeft de infrastructurele zaken en NUTS-voorzieningen op Lievingerveld ingericht en beheert deze, dit komt voort uit de verplichte spelregel D, die bepaalt dat twee zijdes beschikbaar gehouden moeten worden voor collectieve zaken.
 • Tot die collectieve zaken behoren: wegen, rioleringen, straatverlichting en in samenspraak met NUTS-partijen: water, elektra en data.
 • De jaarlijkse bijdrage voor het onderhoudsfonds bedraagt €100,-.
 • De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,-. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
 • Aanmelden bij beheer@lievingerveld.nl

Bestuur

Henk Willems
Henk WillemsVoorzitter
Carin Biel
Carin BielSecretaris
Egbert Kraal
Egbert KraalPenningmeester
Diede ter Keurs
Diede ter KeursAlgemeen lid
Willem Mulder
Willem MulderAlgemeen Lid

Kosten van een bouwkavel op Lievingerveld

Wil je gaan bouwen in Lievingerveld dan dien je in elk geval rekening te houden met de navolgende kosten:

Verschuldigd aan Gemeente Midden-Drenthe: aankoop kavel € 66,55 per m2

Verschuldigd aan Beheersvereniging Lievingerveld: opslag aanleg wegen en infrastructuur € 23,- per m2, storting onderhoudsfonds € 2,- per m2 en bijdrage financieringskosten € 0,50 per m2

Totaal € 92,05 per m2

Bovenstaand totaal bedrag is verschuldigd bij het passeren van de koopakte bij de notaris. 

Let op: op dit moment worden er geen kavels verkocht. Bij interesse in bouwen op Lievingerveld, neem contact op met de Gemeente Midden-Drenthe

Contactformulier Beheersvereniging

  Nieuws

  1103, 2022

  Presentaties Informatie bijeenkomst Water

  By |11 maart 2022|Categories: Beheersvereniging|Reacties uitgeschakeld voor Presentaties Informatie bijeenkomst Water

  5 Maart 2022 hebben Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterleidingmaatschappij Midden Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Provincie Drenthe presentaties gehouden en vragen beantwoord omtrent het onderwerp [...]

  1502, 2022

  Onthulling borden Lievingerveld

  By |15 februari 2022|Categories: Beheersvereniging, Naoberschap Vereniging|Reacties uitgeschakeld voor Onthulling borden Lievingerveld

  Zoals de meeste Lievingervelders gezien zullen hebben: Vorige week zijn de borden van Lievingerveld geplaatst. Morgen (16-2-2022), rond 14.00 uur zullen deze formeel onthult worden.

  Agenda

  Ga naar de bovenkant