Lid worden

Als je ingeschreven bent bij de gemeente én een optieovereenkomst hebt ontvangen, ben je automatisch lid geworden van Beheersvereniging Lievingerveld. Deelname aan deze vereniging kent een verplicht karakter. Immers, om ook de collectieve zaken als infrastructuur en NUTS-voorzieningen goed te kunnen regelen en te borgen, is het noodzakelijk dit goed en gezamenlijk in te richten. De Beheersvereniging beheert, zoals in de kaders en spelregels van de gemeente is beschreven, de verplicht beschikbaar te stellen 2 zijdes van 3 meter op jouw kavel. Deze zijdes vormen samen met de 3 meter van jouw buren een ‘strook’ van 6 meter breed, waar de NUTS-voorzieningen in en de wegen op worden aangelegd.

Zodra een kavel in samenwerking met de gemeente is uitgezocht en bevestigd, ontvangen we graag een berichtje, zodat we jou/jullie kunnen verwelkomen als lid en je toegang kunnen geven tot ons forum.

Lid zijn

Als lid van de Beheersvereniging mag je meedenken over de ontwikkeling van Lievingerveld en meebeslissen tijdens stemmingen op onze Algemene LedenVergadering (ALV). Met het doel van de Beheersvereniging in gedachten gaan deze ALV’s over alles wat binnen de 6 meter ‘strook’ wordt geregeld.


De Beheersvereniging in het kort

  • Automatisch en verplicht lidmaatschap via de optieovereenkomst, dan wel koopovereenkomst.
  • Heeft de infrastructurele zaken en NUTS-voorzieningen op Lievingerveld ingericht en beheert deze, de grond hiervoor komt uit de verplichte spelregel D, die bepaald dat twee zijdes beschikbaar gehouden moeten worden voor collectieve zaken.
  • Tot die collectieve zaken behoren: wegen, rioleringen, straatverlichting en in samenspraak met NUTS-partijen: water, elektra en data.
  • Heeft voor 2019 een eenmalige contributie bijdrage van € 25. Per 2020 zal een contributie gesteld worden van eenmalig € 100. Jaarlijks wordt de contributie opnieuw vastgesteld. Aanmelden bij bestuur@lievingerveld.nl

Bestuur

  • Herman Weggemans – Voorzitter
  • Jeroen Nijland – Secretaris
  • Wim Stevens – Penningmeester

v.l.n.r.: Herman Weggemans, Wim Stevens en Jeroen Nijland

Kosten van het bouwen in Lievingerveld

Wil je gaan bouwen in Lievingerveld dan dien je in ieder geval rekening te houden met de navolgende kosten:

Verschuldigd aan Gemeente Midden-Drenthe:
Aankoop kavel € 66,55 per m2

Verschuldigd aan Beheersvereniging Lievingerveld:
Opslag aanleg wegen en infrastructuur € 23,00 per m2
Storting onderhoudsfonds € 2,00 per m2
Bijdrage financieringskosten € 0,50 per m2

Totaal € 92,05 per m2

Bovenstaand totaal bedrag is verschuldigd bij het passeren van de koopakte bij de notaris.

Daarnaast is er een bijdrage verschuldigd van € 100 per jaar per wooneenheid als bijdrage in het onderhoudsfonds.

Er zijn diverse social-media kanalen over Lievingerveld. Buiten de Facebook pagina (zie hiernaast) zijn de overige in particulier beheer en gaan buiten de vereniging om.