Na gedane arbeid…

Zaterdagmiddag één uur, een aantal leden van de werkgroep ’t Dorpsplein verzamelen zich bij de kavel. Wij gaan “de bankjes” plaatsen! Eerst moeten ze uit de opslag bij boer Moss gehaald worden. Boer Moss had aangeboden om de bankje naar de kavel te brengen met de tractor. Hier hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, want de bankjes zijn echt niet de lichtste.

Daar staan ze dan, nog boven de grond. Toch wel lange poten! Maar goed, waar moeten ze komen? Na zorgvuldig wikken en wegen zijn we er uitgekomen, drie op de kavel (één tijdelijk), één bij de Beilerstroom.

Gelukkig was er een mini-kraantje in de buurt, dit versnelde het plaatsen. Na verder overleg over de positie en wat meet-, til- en graafwerkzaamheden staan de bankjes klaar om gebruikt te worden.

GENIET ERVAN!