Het Lievingerveld…

een gebied voor én door bewoners. In de Beilense wijk Lievingerveld hebben wij de grond gekocht van de gemeente om daarna naar eigen inzicht te kunnen bouwen. Wij ontwikkelen een buurtschap met een open karakter en zorgen gezamenlijk voor de aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen als elektriciteit en riolering. De gemeente heeft ons zoveel mogelijk vrij gelaten. Er zijn maar een paar spelregels waaraan wij ons moesten houden. Om er samen echt een buurtschap van te maken is een een stukje organisatie van belang. Dat doen we in de Beheersvereniging Lievingerveld en Naoberschap Lievingerveld. Deze buigen zich over verschillende zaken die collectief van belang en noodzakelijk (kunnen) zijn.

Op 1 juni 2020 is Lievingerveld officieel geopend en niet lang daarna verrezen de eerste huizen. Inmiddels zijn er al vele huizen gebouwd en wonen ook al een flink aantal mensen met veel plezier op Lievingerveld.

Op deze pagina vindt je een hoop info over Lievingerveld en daarnaast houden wij op deze website de Lievingervelders op de hoogte van nieuws en activiteiten.

Huisnummers

Alle straten op Lievingerveld heten “Lievingerveld”. Hier hebben we als bewoners voor gekozen om de naam Lievingerveld te behouden. Om de verschillende straten toch duidelijk te maken hebben we de huisnummers in ‘100’ blokken verdeeld. Op het kaartje hieronder zie je deze blokken.

Langzaam maar zeker kun je de huisnummers ook vinden op Google Maps, Apple Maps, Waze of een andere app van jouw voorkeur.

Lievingerveld Gids

Nuttige en noodzakelijke informatie over wat je moet doen in bepaalde situaties is te vinden in de Lievingerveld Gids, volg daarvoor deze link.

Bouwen

Geen kavels meer beschikbaar in Lievingerveld

Vanaf 18 mei tot 1 juni 2020 was de derde inschrijfronde en konden mensen die belangstelling hadden voor Lievingerveld zich inschrijven. De belangstelling was dermate groot dat we deze ronde al mensen hebben moeten teleurstellen.

Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer er een volgende inschrijfronde komt. Dit zal in ieder geval minstens nog een jaar duren, omdat dan eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Mocht er een volgende inschrijfronde komen, dan wordt hier uiteraard de nodige publiciteit aan gegeven.

Kijk bij de Gemeente Midden-Drenthe voor meer informatie: Midden-Drenthe: Lievingerveld

Historie

Lievingerveld ligt tussen Beilen en het lintdorp Lieving. Vrijwel op de rand van een beekdalovergang naar de hoger gelegen essen. Aan de randen van de provincie, op de lager gelegen gronden vindt men de veengebieden. Deze zijn vanaf de zeventiende eeuw ontgonnen en ontwaterd met kanalen en wijken ten behoeve van turfwinning. Beilen is gelegen op de rand van het beekdallandschap, nabij de overgang naar het Drentse veengebied.

Omgeving

Lieving is een lintbebouwing aan de doorgaande weg van Beilen naar Westerbork. Het was een kleine nederzetting, waarvan de eerste boerderijen gebouwd zijn vanuit Makkum. De ing-klank duidt op ‘klein’. Vermoedelijk is de naam afgeleid van een geslachtsnaam. De eerste bewoners droegen de naam ‘Levinge’.

Turf

De turf die vroeger tot ca. 1730 werd gestoken, werd afgevoerd over de A, later de Oude Vaart of de Beilerstroom geheten. Deze liep tot Meppel. In 1769 werd besloten het laatste deel van de Beilerstroom niet te kanaliseren ten behoeve van een verbeterde afvoer van turf. In plaats daarvan groef men de huidige Drentsche Hoofdvaart. De van nature kronkelige, maar later rechtgetrokken Beilerstroom en Baarwelsleek is vanaf de 19e eeuw verlegd als kanaal. Deze doorsnijden en kruizen enkele stroompjes en dient als wateraanvoer ten behoeve van de Drentse Hoofdvaart.

Waarde

Veel rivieren en beken zijn in de geschiedenis gekanaliseerd om watertransport te bevorderen. Hierdoor verdween er veel flora en fauna. De beekdalen hebben tegenwoordig een hoge natuurwaarde in ons land en worden beschermd. Het landschap wordt gekenmerkt door open grasland met aan de randen verdichting van houtwallen evenwijdig aan, en dwars op de beekdalranden. Dat levert een wat besloten karakter op. Greppels en smalle sloten zijn belangrijke landschappelijke elementen.

De bewoners

Buurten bouw je samen en daar is een verscheidenheid aan bewoners voor nodig. De Lievingervelder is niet één specifiek persoon. Zij is uniek, divers, niet bang voor uitdagingen en bouwt samen aan uiteenlopende woondromen.

Iedere bewoner heeft eigen idealen en eigen overwegingen om te gaan bouwen in het Lievingerveld. Veel toekomstige bouwers hebben iets met Beilen. Ze wonen er al, hebben er familie of woonden er vroeger en keren terug. Er zijn ook bewoners die vooral komen voor het verhaal van Lievingerveld met haar sociale- en duurzame karakter. Terwijl een andere bewoner dit juist als een mooie extra bijkomstigheid zien. Veelal is iedereen gecharmeerd door de mogelijkheden, uitdagingen en de ligging van het plangebied. Het project en de grondprijs blijkt een uitnodiging aan mensen met verschillende idealen.

Tot 2030 is de gemeente Midden- Drenthe is nog 620 woningen benodigd. Voornamelijk voor de doelgroep senioren en één- à tweepersoonshuishoudens. De eerste gegevens uit de enquête tonen aan dat Lievingerveld een aantrekkelijk project is voor deze doelgroep.

Leeftijd

Ongeveer 95% van de respondenten bestaat uit één wooneenheid per kavel en 5% bestaat uit twee wooneenheden of meer. De grootste groep bewoners bevindt zich in de leeftijdscategorie van 40 tot en met 60 jaar. Een doelgroep met meer levenservaring die graag in Lievingerveld hun droomhuis willen realiseren. De onderwerpen duurzaamheid, gezondheid, comfort en levensloopbestendigheid staan bij hen hoog op de lijst tijdens het woningontwerp.

Huisdieren

Dieren zijn zeer geliefd en gewenst binnen het Lievingerveld. Uit de enquête is gebleken dat er een verscheidenheid aan dieren verwacht wordt die buiten de woning komen zoals: kippen, katten, honden, konijnen, dwerggeitjes en eenden.

De op één na grootste bewonersgroep zijn de drie persoonshuishoudens. Hieronder vallen voornamelijk kinderen die al wat ouder in leeftijd zijn. Het woningontwerp zal zeker geoptimaliseerd zijn op hen aanwezigheid. Er ligt een grote kans dat zij binnen ongeveer vijf jaar op zichzelf gaan wonen en er een tweepersoonshuishouden overblijft. Hierdoor zullen waarschijnlijk veel van deze woningen ook ingesteld zijn op twee persoonshuishoudens.

Opvallend is dat er binnen het Lievingerveld tot op heden weinig kangoeroewoningen worden verwacht. Een kangoeroewoning is een huis waar meerdere gezinnen onder één dak wonen. De gezinnen delen dezelfde voordeur, maar hebben wel duidelijk gescheiden leefruimtes die via de binnenkant te bereiken zijn. Het is een overgewaaide trend uit Scandinavië waarbij vaak de kinderen of kleinkinderen een deel van de zorg van hun (groot)ouders op zich nemen. Alhoewel dit woonconcept zich prima leent tot de maximale vrijheid in bouwen voor initiatiefnemers binnen het Lievingerveld, is deze doelgroep tot op heden nog nauwelijks aanwezig.

Interview Elsje Bruijnestein

Ik ga samen met Ger Snijders een zelfvoorzienend onderhoudsarm houten huisje (laten) bouwen met 100% natuurlijke materialen, geen korrel plastic dus! We zien het al helemaal voor ons: een zwemvijverwadi, een natuurlijke moestuin, een eetbare siertuin, een voedselbos en wellicht ook (soep)kippen…

Interview Jan P. Klapwijk

Jan P. Klapwijk (68) een toekomstige bewoner en buur met eigen idealen en ideeën komt samen met Jàco Klapwijk (65) te wonen op bouwkavel 87, huisnummer 906 aan de Beilerstroom. Jan P. ging samen met andere bewoners van start in de werkgroep natuur en duurzaam. In deze paragraaf geven wij een introductie over de gestelde ambities duurzaam, natuur, sociaal binnen Lievingerveld…

Artikel

Lievingerveld: de wijk waar (bijna) alles mag

Artikel in Overheid van Nu | 13-08-2020 | 10:03

Overheid van NuHet is de droom van menig Nederlander: een huis ontwerpen geheel naar eigen smaak, midden in het groen, zonder bemoeienis van gemeente en provincie en zonder de hoofdprijs te betalen. In de Beilense wijk Lievingerveld kan het. Maar wie denkt dat het eenvoudig is, komt bedrogen uit. Na bijna tien jaar verrijzen binnenkort de eerste huizen. Roelof Engbers, gebiedsregisseur bij de gemeente Midden-Drenthe, is nog steeds enthousiast over het project. Maar realiseert zich ook dat het veel vraagt van de verschillende overheden. ‘Je moet niet van de enen en nullen zijn.’

Laatste drone beelden